Cầu xin Thiên Chúa hãy kéo (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Nhã ca 1:4 - Cầu xin Thiên Chúa hãy kéo"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Cầu xin Thiên Chúa hãy kéo lòng này chạy đến cùng Chúa Cha.
Câu xin Thiên Chúa kéo gần hơn, và cầm giữ con.
Nguyện cầu xin Thiên Chúa dẫn dắt, lòng này về đến nội thất Cha.
Tìm về tại bến bình yên, được tình yêu Chúa chan hòa mỗi lòng.
Con luôn vui thỏa trong Ngài. Con luôn vui thỏa trong Ngài.
Con luôn vui thỏa trong Ngài. Ngập tràn thỏa vui.


1. Ai yêu thương Giê-xu rất phước hạnh.
Ai yêu thương Giê-xu rất phước hạnh.
Vâng! yêu thương Giê-xu rất phước hạnh.
Ngài là Chúa con hằng ca tụng.


2. Con yêu thương, con yêu Chúa hết lòng.
Con yêu thương, con yêu Chúa hết lòng.
Con yêu thương, con yêu Chúa hết lòng.
Ngài là Chúa con hằng ca tụng.© 1999-2017 Tinlanh.Ru