Hãy reo mừng lên! (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Hãy reo mừng lên!"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Hãy reo mừng lên! (Em 4/4)


Hãy vỗ tay vui reo mừng lên! Vua chúng ta chính Giê-xu.

Hãy vỗ tay vui reo mừng lên! Vua chúng ta chính Giê-xu.

Vì Ngài trên ngôi Vua đang trị vì.

Vì Ngài trên ngôi Vua đang trị vì.

 

1. Ngài đã phá tan vua trần gian, quyền ma vương.

Ngài đắc thắng quyền tối tăm trong khải hoàn ca.

 

2. Mọi quyền năng chí cao, chúc tôn, hiển vinh

thuộc duy Chúa! Haleluja!© 1999-2017 Tinlanh.Ru