Nhìn lên Cha thánh (Video Karaoke)

Xin giới thiệu với các bạn một bài Thánh ca hiện đại được nhiều người ưa thích, bản dịch tiếng Việt này có tựa đề là "Nhìn lên Cha thánh",

 

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru