Chúa ban sự sống mới

SmithWigglesworthHãy cùng nhau xem xét về định luật của tội lỗi. Định luật mà trong đó không hề có Đức Thánh Linh. Đây là một con người chưa từng nếm trải sự tái sanh, làm nô lệ cho ma quỉ, và nó điều khiển các ý muốn của anh ta. Và không có một năng quyền nào có thể cải đạo được một con người như vậy ngoài huyết của Chúa Jê-sus. Người ta cố gắng làm điều đó mà không xử dụng đến huyết của Đấng Christ. Khoa học cũng cố gắng thử không cần đến nó. Tất cả đều đã cố thử, nhưng tất cả đều đang lao đao bên bờ địa ngục khi không có nó. Không có bất cứ điều gì khác có thể giải cứu bạn. Chỉ có huyết Chiên con. Chúng ta được giải phóng khỏi định luật của tội lỗi và sự chết chỉ nhờ Thánh Linh sự sống trong Chúa Jê-sus Christ (Rô-ma 2). Khi đó chúng ta nhận được trái tim trong sạch và một sự sống trong sạch.
Sự sống theo xác thịt không thuần phục theo ý Đức Chúa Trời và cũng không thể thuần phục được. Sống theo xác thịt - đó là sự ích kỷ, sự nhơ nhớp, nó không thể chịu phục theo Đức Chúa Trời. Nó không biết tin, nó cản trở các bạn, nó ràng buộc và giữ lại trong ách nô lệ, nhưng các bạn được yêu dấu ơi, Đức Chúa Trời đã huỷ phá xác thịt. Ngài đã phá huỷ công việc của xác thịt. Bằng cách nào vậy? Bởi sự sống mới tốt lành hơn hàng vạn vạn lần, bởi sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết của trí óc, bởi sự vui thoả mà không lời lẽ nào mô tả nổi đầy dẫy vinh hiển. Nhưng câu chuyện này không thể kể nổi cho được đầy đủ. Tất cả những gì Đức Chúa Trời làm đều quá vĩ đại. Ân điển Ngài quá vĩ đại. Tình yêu thương Ngài quá vĩ đại. Sự cứu rỗi của Ngài quá vĩ đại để mà có thể kể nổi. Nó thật vĩ đại, mạnh mẽ và tuyệt vời. Cần hết tất cả các tầng trời để có thể bao quát được câu chuyện đó! Nhưng Tin lành là ở chỗ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta năng lực để hiểu tất cả những gì chúng ta cần hiểu.

 

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru