give-thanks-in-everything

Tôi cám ơn Chúa cho ...
.... các loại thuế tôi phải trả
.... bởi vì nó có nghĩa là tôi đang làm việc.

.... nhìn thấy cái bóng của tôi khi tôi đang làm
.... bởi vì nó có nghĩa là tôi đang được ở trong ánh nắng mặt trời.

.... một bãi cỏ mà cần cắt, cửa sổ cần phải làm sạch và máng xối cần sửa chữa
.... bởi vì nó có nghĩa là Chúa cho tôi có một ngôi nhà.


surgical-assistant-small
Trong một ca phẫu thuật, cô y tá trẻ tuổi lần đầu tiên được tham gia ca mổ đã nói với bác sĩ phẫu thuật khi ông đang chuẩn bị khâu vết mổ lại: "Bác sĩ, chúng ta còn một miếng gạc chưa lấy ra khỏi bệnh nhân".

Ông bác sĩ, khá lớn tuổi, nói một cách quyết đoán: "Tôi đã lấy hết toàn bộ số gạc ra rồi. Chúng ta bắt đầu khâu vết mổ lại!".

Cô gái vẫn cương quyết: "Không được! Chúng ta đã dùng hết mười hai miếng gạc, trong khi mới lấy ra mười một miếng".

Bác sĩ nghiêm khắc nói với cô: "Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm! Khâu vết mổ lại!"


healing-ten-lepers
Bạn có quay lại cảm tạ Chúa mỗi khi nhận được sự đáp lời cầu nguyện không?

Lu-ca 17:12-19 VI1934
Nhằm khi vào làng kia, có mười người phung đến đón rước Ngài, đứng đằng xa, lên tiếng rằng: Lạy Jêsus, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng! Khi Ngài thấy họ liền phán rằng: Hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ. Họ đang đi thì phung lành hết thảy. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời; lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Jêsus, mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Sa-ma-ri. Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc nầy trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư! Ngài lại phán rằng: Đứng dậy đi; đức tin ngươi đã cứu ngươi.

Trong bức tranh này, tại sao họa sĩ lại vẽ mô tả chín người kia như vẫn còn bệnh, chưa sạch hẳn?


Moi-su-hiep-lai-lam-ich-cho-nguoi-yeu-Chua-800

Rô-ma 8:28
Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.

Biết mình, biết người đã là giỏi... nhưng đấy vẫn là kiểu khôn ngoan con người.

Nhưng mà biết Đức Chúa Trời thì ấy mới là ĐỨC TIN.

Đức tin biết CHÚA BIẾT những kẻ thuộc về Ngài. Ngài đã dành cho chúng ta những điều tốt nhất, bằng cách cao kiến hơn, và đúng vào thời điểm thuận lợi hơn cả. Vì thế cho nên ngay cả khi trí khôn không thể hiểu hết những gì đang xảy ra, thì đức tin vẫn giữ cho lòng chúng ta vững an, vì biết rằng mọi sự hiệp lại sẽ làm ích cho những người yêu mến CHÚA và đang đi theo tiếng gọi của Ngài.


caunguyen-thothan

Bạn có thường cầu nguyện tiếng lạ theo cách này không?

Rô-ma 8:26 VI1934
Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.

Tâm sự nào trong lòng bạn, những trăn trở thở than nào không diễn tả nổi thành ý thành lời để mà cầu nguyện thưa chuyện với Chúa Cha thiên thượng, giờ đã có Đức Thánh Linh giúp! Hãy cầu nguyện thường xuyên trong tiếng mới Chúa ban!


© 1999-2017 Tinlanh.Ru