Hosanna (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Hosanna"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Hosanna (G 4/4)


1. Hô-sa-na, Hô-sa-na, Hô-sa~na trong nơi chí cao (2x)

Chúa chủ tể, Chúa là Vua ! Chúa cai quản với quyền năng.

Vinh quang Chúa cao vời vẫn luôn sáng lòa.

Hô-sa-na vinh hiển Vua đời đời !


2. Vinh dlệu, vinh diệu, hiển vinh thay diệu thay Chúa chí cao! (2X)

Chúa chủ tể, Chúa là Vua ! Chúa cai quản với quyền năng !

Vinh quang Chúa cao vời vẫn luôn sáng lòa,

Vinh hiển thay Chúa là Vua đời đời !© 1999-2017 Tinlanh.Ru