Người bạn tôi yêu mến (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Người bạn tôi yêu mến"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Người bạn tôi yêu mến


1. Chúa với tôi thân mật,
bên nhau khăng khít như hình bóng.  
Chúa đến trong đời sống,
mang thay tôi nhiều lo lắng.  
Chúa mến yêu chân thật,
Ngài đầy lòng thương xót tôi.  
Xẻ chia buồn vui
cùng những đớn đau trên đời.


Điệp khúc
Người bạn tôi lưu luyến,
người bạn tôi yêu mến,
tràn đầy tình thương vững bền,
sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển.  
Người bạn tôi lưu luyến,
là Jêsus yêu mến.
Ngài dùng tình thương vững bền
cai trị lòng tôi ấm êm.


2. Chúa với tôi không rời,
bên nhau chung bước trên ngàn lối.
Giữa thế gian mờ tối,
ban cho tôi nhiều an ủi. 
Lúc khó khăn nguy ngập,
bạn bè đều xa lánh tôi. 
Chúa không lìa tôi,
Ngài chẳng để tôi trơ trọi.


3. Chúa giữ tôi đêm ngày,
tai ương không khiến tôi sợ hãi.  
Có Chúa trong lòng mãi,
tâm linh tôi thật êm ái.  
Cúi xuống nhớ ơn Ngài,
Người bạn hiền không đổi thay.  
Thế gian nào ai thành tín với tôi như Ngài.

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru