Giê-xu - Chúc tôn Giê-xu (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Giê-xu - Chúc tôn Giê-xu"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Giê-xu - Chúc tôn Giê-xu (A 4/4)

 

Giê-xu ! Chúc tôn Giê-xu. Chúng con luôn vui trong Danh Cha.

Tâm linh, cả cuộc sống con, tâm hồn thuộc Ngài, duy Chúa!

Vua muôn vua: Giê-xu! Chúa muôn chúa: Giê-xu.

Đã chết thế vì con: tình Cha cao quý.

Vua muôn vua: Giê-xu! Chúa muôn chúa: Giê-xu.

Vinh quang duy thuộc Ngài đến muôn ngàn năm.© 1999-2017 Tinlanh.Ru