Điều cao quý nhất (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Điều cao quý nhất"

Bài nhạc lấy từ Album "Je-sus tình yêu của tôi"

keyboard - Thanh Hà. Moscow 2000.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

 

Cùng bài hát này nhưng phiên bản phối khí mới

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

 

Điều cao quý nhất


1. Điều cao quý nhất trong cả cõi sống: Nhận biết Giê-xu.
Điều cao quý nhất trong cả cõi sống: Nhận biết Giê-xu.
Càng thêm nhận biết Chúa hơn. Càng thêm nhận biết Chúa hơn.
Điều cao quý nhất trong cả cõi sống: Nhận biết Giê-xu!


2. Điều cao quý nhất lrong cả cõi sống: Yêu mến Giê-xu.
Điều cao quý nhất trong cả cõi sống: Yêu mến Giê-xu.
Càng thêm yêu mến Chúa hơn. Càng thêm yêu mến Chúa hơn.
Điều cao quý nhất trong cả cõi sống: Yêu mến Giê-xu!


3. Điều cao quý nhất trong cả cõi sống: Phục vụ Giê-xu!
Điều cao quý nhất trong cả cõi sống: Phục vụ Giê-xu!
Càng phục vụ Chúa Giê-xu. Càng phục vụ Chúa Giê-xu!
Điều cao quý nhất trong cả cõi sống: Phục vụ Giê-xu!

 

Jesus-tinh-yeu-cua-toi

 

Jesus-tinh-yeu-cua-toi-b© 1999-2017 Tinlanh.Ru