Tình yêu bền vững (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Tình yêu bền vững"

Bài nhạc lấy từ Album "Hồn ngợi khen Chúa"

keyboard - Thanh Hà. Moscow 2000.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Tình yêu bền vững

Tình yêu bền vững của Cứu Chúa luôn không thay dời
Lòng nhân ái Chúa còn mãi ngàn đời sau
Thêm tươi mới luôn mỗi ban mai
Mới luôn mỗi ban mai
Lớn thay là sự thành tín của Chúa
Ôi, Cứu Chúa nhân từ thay!

 

Hon-ngoi-khen-Chua

 

Hon-ngoi-khen-Chua_b© 1999-2017 Tinlanh.Ru