Ê-phê-sô 3

18 để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào,
19 và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời

Xin mời nghe tham khảo bài giảng về vấn đề này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 


Một khi bạn đã tin nhận Chúa rồi, được nếm trải niềm vui cứu rỗi, mọi sự bây giờ đều tươi mới. Nhưng bẵng đi một thời gian, có thể bạn bắt đầu quen dần với những phước hạnh Chúa ban, có thể bây giờ bạn thầm hỏi còn có những điều gì hơn thế nữa? Khi chúng ta đã tin tưởng Chúa qua những điều tốt lành Chúa làm cho mình, thì chúng ta biết rằng có thể sống cuộc đời mình cho Chúa.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng về vấn đề này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 


Hôn nhân là giao ước. Chúa đã thiết lập ra giao ước, là những quan hệ thiêng liêng nhất có thể có giữa con người và giữa con người với Chúa. Trong cả Kinh thánh chúng ta có thể thấy thái độ của Chúa với giao ước. Đó là một định luật thuộc linh cho cuộc sống loài người, phước hạnh dành cho những người biết giữ ước, và sự rủa sả bất hạnh cho những người bội ước. Hãy nhận thức ra điều nền tảng này để xây dựng một gia đình thành công và hạnh phúc.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 


Nước Đức Chúa Trời là một vương quốc thật hữu, nhưng vô hình. Nước Chúa không thuộc về thế gian này, nhưng ngay trong lòng những con người tin Chúa đang sống giữa thế gian. Phước hạnh của nước Đức Chúa Trời không ở đâu xa cả, nếu chúng ta biết tìm kiếm ngay nơi sâu thẳm trong lòng mình. Người ta tưởng rằng phải tìm mọi cách thoát tục, khổ hạnh, tích đức thì mới đến gần được với Chúa Trời, nhưng thực tế thì đã được Chúa Jê-sus làm cho trở nên đơn giản vô cùng. Và bây giờ chúng ta phải học cách khám phá ra nước Đức Chúa Trời ngay trong lòng mình, để từ đó có được một cuộc sống thành công.

Lu 12:31 Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng về vấn đề này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 


Hiểu thập tự giá, và nhìn nhận ra thập tự Chúa mang là cội nguồn phước hạnh cho mình. Vì đó chính là gốc rễ để đời sống cơ-đốc của chúng ta được luôn xanh tươi và sanh ra nhiều bông trái. Liệu chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của sự nhận thức này như Phao-lô đã nói:

1 Cô-rinh-tô 2:2 Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng về vấn đề này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 


© 1999-2017 Tinlanh.Ru