Mỗi một quyết định đều là một sự lựa chọn. Ngay từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời vẫn luôn cho loài người được quyền tự do lựa chọn cho cuộc sống mình. Trong vườn có cả cây sự sống và cây phân biệt điều thiện và điều ác. Vậy thì chúng ta hãy học cách quyết định đúng.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 


Giăng 10:10 10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.

Có một cuộc sống dư dật, đầy đủ trọn vẹn phước hạnh trong Đức Chúa Trời. Nhưng kẻ thù chúng ta không hề muốn cho chúng ta được như vậy, nó sẽ tìm hết mọi cách lừa dối chúng ta giống như nó đã lừa được A-đam và Ê-va xưa kia, bằng cách rủ rê lôi kéo chúng ta phạm tội. Nhưng không thể vừa sống trong tội lỗi vừa nhận được phước hạnh. Hãy giải phóng mình và gìn giữ mình trong sạch, để sống phước hạnh và sống làm nhân chứng cho Đức Chúa Trời.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 


Có thể bạn đang có nhiều lo lắng trong cuộc sống? Có thể bạn đang gặp nhiều khó khăn và đang vô cùng bối rối? Hay có thể đó chỉ là vì chúng ta đã đặt sai trật tự trong cuộc sống mình. Lời Chúa nhắc với chúng ta rằng chúng ta không thể làm tôi cho hai chủ được. Có một sản nghiệp mà Chúa đã dành cho chúng ta, miễn là chúng ta nhớ được ai là Chúa là chủ của mình, thì khi đó chúng ta mới có được phước hạnh thực sự.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".


Hội thánh được phát triển bằng cách nào? Chúng ta vui mừng thấy nhiều người đến được với Chúa, nhưng một thời gian sau, nhiều người vì bị thiếu chăm sóc dạy dỗ mà đã bị thất lạc đi. Chúa đã phán bào chúng ta và Ngài muốn xức dầu cho chúng ta để chúng ta đi và đem Tin lành của Chúa đến cho mọi người. Chúng ta giảng Tin lành này bằng cả tấm lòng mình, bằng cả cuộc sống mình. Chúng ta là nhân chứng, là mùi thơm của Đấng Christ...

Xin mời nghe tham khảo bài giảng này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 


Bạn đã nhận được phép lạ nào từ Đức Chúa Trời? Trong số những phép lạ đó, phép lạ nào là lớn nhất? Nếu chúng ta đã học được cách nhận được phép lạ lớn nhất, thì có phải là những phép lạ nhỏ hơn rồi cũng sẽ nhận được cả, đúng không?

Xin mời nghe tham khảo bài giảng tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".


© 1999-2017 Tinlanh.Ru