Toi-yeu-men-luat-phap-Chua
Bạn nghĩ thế nào nếu bạn...
Được khôn ngoan hơn kẻ thù?
Có trí khôn để suy xét hơn cả thầy giáo dạy mình?
Hiểu thấu đường đời hơn cả những người già cả giàu kinh nghiệm?

Xin nhắc các bạn đoạn Kinh thánh chỉ ra người nào sẽ có được điều đó:
Đó là người Yêu mến - Suy ngẫm - Gìn giữ lời Chúa. Trọn cả ngày. Và luôn luôn.


Hay xay nha tren nen da Loi Chua
Ma-thi-ơ 7
21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.

Tặng các bạn đoạn Kinh thánh dạy ta biết kính sợ và làm theo Lời Chúa. Nếu thật sự muốn vào được nước thiên đàng!

24 Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. 25 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. 26 Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. 27 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.


Tin-lanh-dong-cham
Tinlanh.ru - Tin lành động chạm

"Nếu Tin lành của bạn không động chạm được lòng người khác, thực tế là nó chưa động chạm được đến lòng bạn!" - Curry R. Blake

Vả, đạo Tin Lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Ðức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. - (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5)

Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. (Mác 16:20)

 

 


chien cua Chua
Tinlanh.Ru - Chiên của Chúa

Giăng 10:10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.

Chúa Jê-sus là Đấng chăn chiên nhân lành, đã hy sinh cả sự sống để cứu chiên mình!
Ngài sẽ cứu và gìn giữ chiên của Ngài, dẫn đến nơi đồng cỏ xanh tươi, và suối nước an lành. Nơi đó Ngài sẽ dọn bàn cho chúng ta, bồi bổ và bù đắp lại cho những gian nan thiếu thốn chúng ta gặp phải trong đời. Và cái chén phước hạnh chúng ta lại đầy tràn!

Vì chúng ta là CHIÊN CỦA CHÚA!

Ê-xê-chiên 34:31 "Các ngươi là chiên của Ta, là chiên của đồng cỏ Ta; các ngươi là loài người và Ta là Đức Chúa Trời của các ngươi," Chúa Giê-hô-va phán vậy.

A-men!!!


Phuoc-cho-nguoi-biet-cho-khong-nho-va-nhan-khong-quen
Tinlanh.ru - Phước cho người biết ơn

Phước cho người nào biết cho không nhớ, và nhận không quên.

Thi thiên 136:1 Hãy cảm tạ Ðức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.

Lòng biết ơn kết nối chúng ta với những nguồn mạch. Với những thế hệ đi trước, những người tốt xung quanh ta. Hơn hết tất cả, nó kết nối chúng ta với Đức Chúa Trời, cội nguồn của sự sống tốt lành. Vậy nên Kinh thánh dạy chúng ta "hãy dư dật trong sự cảm tạ" (Cô-lô-se 2:7), vì thật rõ ràng là người biết ơn sẽ lại được thêm ơn.

Còn sự quan tâm và lòng hy sinh kết nối chúng ta với những cuộc đời xung quanh, những ai đang thật cần đến điều mà chúng ta có để chia sẻ. Thế giới này không thiếu điều tốt, không thiếu của cải, thế giới chỉ thiếu những con người không ích kỷ.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru