Caygay Moi-se

 

Đức Chúa Trời phán hỏi Môi-se - Trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng: Một cây gậy... (Xuất Ê-díp-tô 4:2)

Cây gậy chăn chiên bình thường đã trở thành cây gậy quyền phép của Đức Chúa Trời (4:20), từ khi Môi-se dâng đời sống mình tuân theo ý Chúa...
Đối với Chúa không khó gì để xử dụng những gì bạn có sẵn trong tay mà bày tỏ quyền phép vinh quang Ngài... để cứu giúp cả bạn và nhiều người khác nữa!
Vấn đề là bạn có dám tin và khao khát cùng một điều như Chúa muốn hay không?


Con-nguoi-song-khong-chi-nho-banh-ma-thoi
Người ta sống không chỉ nhờ bánh

Bạn có biết: Câu người Nga thường nói: "Не хлебом единым живет человек" - "người ta sống không chỉ nhờ bánh" là từ đâu ra không?
Đó là một phần đầu của câu Kinh thánh bày tỏ chân lý sống:

"Con người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời" (Mt 4:4, Phục truyền 8:3, HD2011)

Lời Chúa sinh ra đức tin trong lòng người.


Nghi-ngo-khong-nhan-duoc-giĐừng phân tâm nghi ngờ

Bạn có biết: "Tin quyết" nghĩa là tin với sự xác quyết, nhưng cũng cần cả quyết tâm nữa, để không bị phân tán tư tưởng, không để nghi ngờ và hoàn cảnh xô đẩy được mình.
Muốn có đức tin, muốn nhận được lời hứa, phải tập chiến thắng sự nghi ngờ dao động.

Gia-cơ 1
6 Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó.
7 Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa:
8 ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định.

 


Khoe-manh-than-hon-linh
Tinlanh.Ru - Mạnh khỏe toàn phần

Bạn có biết: Ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta được khỏe mạnh thân thể, cũng như được thạnh vượng cả về tâm linh và tâm hồn.
Sứ-đồ Giăng đã cầu nguyện như vậy cho mỗi chúng ta - người được Chúa yêu dấu, được khỏe mạnh toàn phần:

Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy. - 3 Giăng 1:2


Cac-nguoi-se-tim-ta-va-gap-duoc
Bạn thân mến,

Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng, vì đã có lời hứa của Đức Chúa Trời.

Trong mọi hoàn cảnh mà bạn chưa tìm ra lối thoát, ấy là vì bạn chưa tìm trong Chúa mà thôi...

Giê-rê-mi 29
11 Ðức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.
12 Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời.
13 Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru