On Chua lam vung 800
Thi thiên 90:17 Nguyện ơn Chúa, là Ðức Chúa Trời chúng tôi, giáng trên chúng tôi; Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi; Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi.

Bạn thân mến,

Người có nếp sống tin kính là người biết hết lòng nương dựa nơi Đức Chúa Trời trong mọi công việc của đời sống mình. Người đó hiểu rằng ơn phước từ Trời là yếu tố đặc biệt cần thiết, để những công việc tay mình làm mình có được một nền tảng vững vàng. Bất kể bạn đang muốn dựng xây điều gì, hãy nhờ đến ơn phước Chúa.


nguoi nhan tu lam lanh

Người nhân từ thì biết để ý chăm sóc cho chính linh hồn mình, chứ không chỉ làm việc cật lực đến mức hành xác để theo đuổi những mục đích vật chất, vì cuộc sống con người còn có cả những nhu cầu tâm linh và tâm hồn nữa. Chỉ khi nào linh hồn bình an vui thỏa, thì chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc thật sự.

Một cuộc sống cân bằng lành mạnh, là khi chúng ta vừa giữ được khao khát vươn lên không ngừng, vừa luôn biết thỏa lòng với những gì mình đã có được nhờ ân điển của Đức Chúa Trời.


luoi khon ngoan

Biết giữ miệng mình như nguồn nước sạch, biết dùng lời nói mình để an ủi, chữa lành, nâng đỡ, động viên niềm tin trong lòng người khác, là đặc ân khôn sáng mà mỗi chúng ta nên khao khát cầu xin Chúa.

Nhưng khôn ngoan là cũng phải biết giữ tai mình, quyết không nghe những lời nói xấu, gian tà, vô độ, để lòng mình khỏi bị đầu độc và đức tin không bị tổn thương. Vì đấy chính là căn nguyên gốc rễ của nhiều rối loạn và bệnh tật.

Châm ngôn 12:18 Lời vô độ đâm xoi khác nào gươm; Nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay.

Châm ngôn 15:4 Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống; Song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần.


CHUA chi dan cac buoc duong

Nhiều người sợ không dám đến gần Đức Chúa Trời vì lo ngại tôn giáo hà khắc sẽ bóp nghẹt những khát vọng cuộc sống, nhưng niềm tin cơ-đốc sống động thật ra rộng lớn và cởi mở hơn thế nhiều. Đó là một cuộc sống đầy khát vọng cao đẹp, khi con người được đồng hành với Đức Chúa Trời.

Ai đã biết Chúa qua mối tương giao chân thành, thì cũng biết tin cậy Ngài trong việc lựa chọn đường lối hướng đến những ước mơ tốt lành thầm kín của mình. Tại sao chúng ta biết chắc được sự giúp đỡ đó? Vì Chúa đã nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. (Thi 139:13) Và thậm chí đến cả những ước mơ của chúng ta cũng đã được biết trước và tính đến trong chương trình của Ngài nữa!

Lòng người toan định đường lối mình; Song Ðức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người. (Châm ngôn 16:9)


kieu ngao di truoc bai hoai theo sau

Tự cao, tự tôn... thật ra đâu thể tự cứu và tự quyết được tương lai đời đời. Ơn phước, tài năng, cơ hội chỉ đến từ ân sủng Chúa mà thôi. Người trúng độc kiêu ngạo nghĩ về mình cao quá lẽ, bị mất ơn trước mặt Chúa Trời và mọi người. Đó là khởi đầu của sự bại hoại.

Hãy nhớ lời Kinh Thánh chép rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. (Gia-cơ 4:6)

Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. (Châm ngôn 16:18)

- Sống tin kính, sống khôn sáng.

 


© 1999-2017 Tinlanh.Ru